Pogled za osebe
Z DISLEKSIJO

HOLISTIČEN PRISTOP
K TESTIRANJU
DISLEKSIJE

POMAGAMO VAM ODKRITI MOČNE PLATI DISLEKSIJE TER SPOZNATI NJENE PREDNOSTI.
TESTIRAMO MLADOSTNIKE, OTROKE IN ODRASLE.

PREPOZNAVANJE DISLEKSIJE PRI OTROCIH, MLADOSTNIKIH IN ODRASLIH

Disleksija pomeni drugačnost v dojemanju zunanjega sveta in odzivanju nanj in nima nič opraviti z inteligentnostjo.

TESTIRANJE
DISLEKSIJE

Testiramo mladostnike, otroke in odrasle. Z različnimi testi in natančnim diagnosticiranjem klinična psihologinja ugotovi ali imate oz. ali ima vaš otrok disleksijo ter prepozna vaše, oziroma otrokove talente in šibke plati.

Inštitut za disleksijo

S svojim delom prispevamo k razumevanju disleksije in oseb z disleksijo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.
Krepimo pozitivno samopodobo oseb z disleksijo - otrok, mladih in odraslih in poudarjamo njihove talente in dosežke.

Preverite ostale vsebine