Pogled za osebe
Z DISLEKSIJO

KAJ JE SKOTOPIČNI SINDROM

MOTNJA NASTANE ZARADI PREDELAVE VIDNE PERCEPCIJE V ŽIVČEVJU.

Kaj je skotopični sindrom

Pojav skotopičnega sindroma


Pojav skotopičnega sindroma je odkrila ameriška psihologinja Helen Irlen pri delu z otroki z disleksijo. Precej ljudi ima učne težave zaradi težav pri branju, saj natisnjene strani ne vidijo tako, kot jo vidijo uspešni bralci. Pri percepciji nekaterih barv od celotnega svetlobnega spektra imajo nevrološke težave.

Pregledi pri okulistu v takih primerih potrdijo, da je z očmi vse v redu. Motnja nastane zaradi predelave vidne percepcije v živčevju. Ta primanjkljaj v vidni percepciji je Helen Irlen poimenovala Sindrom skotopične občutljivosti (scotopic sensibility sindrom, SSS) ali, kot smo ga pozneje na kratko poimenovali, skotopični sindrom.

Fizioloških ali nevroloških razlag za pojav še ni. Zato pa ima pojav kopico značilnih simptomov. Helen Irlen trdi, da imamo opravka s spreminjanjem percepcije svetlobnega spektra (Irlen, 1991).
 

Percepcija svetlobe

Percepcija svetlobe je pri osebi s skotopičnim sindromom modificirana. Izpade ena ali več barv svetlobnega spektra. Medtem ko naj bi imeli črna in bela barva, da ju dobro vidimo, spekter vseh barv, pri osebah s skotopičnim sindromom izpade percepcija ene ali več barv barvnega spektra. Lahko je to oranžna, modra, rdeča, lila ali rumena barva. Zato oseba s skotopičnim sindromom najslabše vidi črne črke na beli podlagi. Črke so popačene, neberljive, bel papir ozadja blešči. Otrok napenja oči, približuje in oddaljuje glavo od knjige, si mane oči, začne ga boleti glava (čelo ali zadnji predel pri malih možganih), čez nekaj minut postane zelo utrujen in četudi si želi nadaljevati, mora z branjem prenehati.

 

Simptomi skotopičnega sindroma

Naši empirični podatki po 20-letnem testiranju potrjujejo ugotovitve Helene Irlen. V svoji knjigi navaja primere, kako je lahko natisnjen tekst popačen, npr. črke so vodoravno večkrat prerezane ali pa med njimi ni presledkov.

Iz podatkov v naši raziskavi smo ugotavljali, da pri osebi s skotopičnim sindromom:
  • lahko manjkajo presledki tudi med besedami ali vrsticami,
  • so vrstice lahko ukrivljene in se med seboj pomešajo,
  • črke se spajajo v sivo črto, iz katere štrlijo le zgornji deli črk k, l, t, b, d,
  • ali pa nasprotno, nekdo vidi le spodnje dele črk g, j, p,
  • črke so zelo popačene, spajajo se v sive proge,
  • vrstice valovijo,
  • stran se tridimenzionalno vdira v sredini ali pa narašča proti očem,
  • ostrina vida je le v centru strani teksta, potem pa se v krogih izgublja itd.

    Pomembno je, da se s pomočjo standardiziranih testov pri testirancu čim natančneje določi izpad percepcije barv. Irlen testi za testiranje skotopičnega sindroma vključujejo še druge ustrezne preizkuse.

V naši raziskavi smo odkrili še nekatere nove simptome, ki jih Helene Irlen ne navaja:
  • tekst, premaknjen za 90 stopinj ali narobe obrnjena knjiga omogočata, da oseba brez napora in gladko bere ali piše,
  • oseba vidi vrstice kot debele oranžne črte.
Primerna barvna folija popravi vrstice v jasno podobo natisnjenega teksta.