Pogled za osebe
Z DISLEKSIJO

UGOTAVLJANJE DISLEKSIJE V ŠOLI

NAJPOGOSTEJE UGOTAVLJAMO DISLEKSIJO PO VSTOPU V ŠOLO.

Ugotavljanje disleksije v času opismenjevanja

Najpogosteje ugotavljamo disleksijo po vstopu v šolo, v obdobju opismenjevanja, ko se otroci učijo pisati in brati.

Težave, ki se pojavijo pri šolskih otrocih:
  • pri učenju branja in pisanja napreduje zelo počasi oz. počasneje od sošolcev (težko si zapomni črke in številke);
  • ne zna povezati črk v besedo, besede črkuje;
  • pri branju in pisanju dela veliko napak (v besedah izpušča črke, jih zamenjuje, obrača, dodaja);
  • si težko zapomni abecedo, poštevanko, dneve v tednu, mesece v letu;
  • ima težave pri razumevanju prebranega (medtem ko pazi na tehniko branja, ni pozoren na vsebino);
  • pri pisanju je pogosto neroden in počasen;
  • slabo loči in obvladuje časovne in prostorske pojme levo/desno, zgoraj/spodaj, spredaj/zadaj itd.

Zaradi opisanih težav se otroci izogibajo branju in pisanju, saj kljub trudu in vaji napredujejo zelo počasi. Otroci in mladi z disleksijo so se kljub težavam pri branju in pisanju sposobni naučiti šolsko snov, vendar na drugačen način kot njihovi vrstniki.

 
Da bi se prepričali, ali imate vi ali vaš otrok disleksijo ter pravočasno ukrepali, priporočamo testiranje za disleksijo na Inštitutu za disleksijo.