Pogled za osebe
Z DISLEKSIJO

PREDNOSTI DISLEKSIJE

NAJVIDNEJŠA PREDNOST DISLEKSIJE JE ZMOŽNOST IZVIRNEGA IN KREATIVNEGA MIŠLJENJA

Prednosti disleksije

Narobe bi bilo, če bi se osebe z disleksijo ali njihovi starši ali delodajalci posvečali predvsem posebnim učnim težavam. Pomembneje je zgodaj odkriti močne plati oseb z disleksijo, graditi na njih.
 

Močne plati oseb z disleksijo


Naslednje prednosti se lahko pogosteje pojavljajo pri osebah z disleksijo:
 
 • Ena najvidnejših prednosti je zmožnost izvirnega in kreativnega mišljenja. Osebe z disleksijo nam nemalokrat ponudijo odlične, neobičajne, tudi nove poslovne zamisli. 
 • Osebe z disleksijo mislijo kritično. Zanima jih, kaj je nekdo povedal, kaj je pri tem mislil ali hotel, pa tudi kaj so same pri tem mislile. 
 • Njihova prednost je logično razmišljanje in sklepanje. 
 • Osebe z disleksijo ne ostanejo pri povedanem, ustvarijo si širšo, celostno sliko. 
 • Osebe z disleksijo so pogosto zelo ustvarjalne in imajo dobro razvito domišljijo. 
 • Dobro se znajdejo v prostoru in času (ali pa sploh ne). 
 • Mislijo v slikah ali pa, nasprotno, mislijo predvsem v besedah. 
 • Imajo ostrejšo periferno zaznavo. Če kaj izgubijo, četudi v travi ali pesku, to kmalu najdejo.
 • Dobro pomnijo zgodbe. 
 • Zmožne so uporabiti več načinov mišljenja hkrati, četudi je zaporedje, linearno mišljenje za njih trd oreh. 
 • Lahko imajo močno tridimenzionalno predstavo prostora. Lahko postanejo dobri inženirji, oblikovalci, arhitekti, gradbeniki. 
 • Dobro razumejo ljudi. Zagledajo probleme in najdejo rešitve. Spoštujejo misli drugih. 
 • Lahko so zelo empatične, podprejo zatirane. 
 •  So dobri abstraktni misleci. Razumejo, kar ni konkretno, tudi čustva.
 

Kaj je potrebno, da postanejo osebe z disleksijo uspešne?


Pomembno je, da se osebe z disleksijo zavejo svoje vrednosti, da ne zastanejo ob svojih posebnih učnih težavah, temveč jih sprejmejo. Prizadevajo naj si za nekaj, kar je širše od njih samih, kar ima družbeno, ekonomsko ali politično vrednost.

Morajo vztrajati, se prilagajati. Postavijo naj si jasne in dosegljive cilje. Izberejo naj prilagojene strategije za doseganje ciljev. Sodelujejo naj v društvih, kjer dobijo učno podporo. Doseči morajo čustveno stabilnost. Obnašanje na delovnem mestu naj prilagodijo pričakovanjem.