Pogled za osebe
Z DISLEKSIJO

O Inštitutu za disleksijo

S svojim delom Inštitut (IDIS) za disleksijo prispeva k boljšanju razumevanja disleksije in oseb z disleksijo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Disleksijo (okrnjeno zmožnost ali nezmožnost branja in pisanja, razumevanja pisnih in ustnih besedil, pomnjenja) raziskuje kot kompleksno drugačnost (diskalkulija, dispraksija, disgrafija).

Inštitut za disleksijo je nastal v letu 2015 na pobudo prof. dr. Ane Krajnc in je plod njenega dvajset let trajajočega preučevanja tega pojava pri številnih otrocih, mladih in odraslih. Nastal je v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje ob organizacijski in vsebinski podpori njenih sodelavcev. Na temelju raznovrstnih izkušenj s tem pojavom združuje strokovnjake s področja specifičnih učnih težav, psihologije, jezikoslovja, pedagogike in andragogike, ki so visoko motivirani in usposobljeni.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je skupaj z Alanom Penom iz Velike Britanije izobrazila okrog 40 presojevalcev skotopičnega sindroma. Sodelovala je v evropskih projektih FORWARD in FORWARD TRAINER. Organizirala je več konferenc na temo disleksije, uvedla je šestmesečno izobraževanje prostovoljcev za dajanje učne pomoči osebam z disleksijo v sodelovanju s prof. dr. Marijo Kavkler s Pedagoške fakultete v Ljubljani, njenih sodelavcev in drugih strokovnjakov. Zgodaj se je Inštitut pričel ukvarjati »z branjem z barvami« oziroma skotopičnim sindromom. Nastal je celo poseben partnerski inštitut Klinika Irlen, ki se je kasneje osamosvojil in se danes specializirano ukvarja s pojavom skotopičnega sindroma.
 

Danes se Inštitut za disleksijo ukvarja s/z:

 • testiranjem za disleksijo;
 • presojanjem skotopičnega sindroma;
 • izobraževanjem staršev, učiteljev,
 • organizacijo brezplačnih predavanj za razumevanje in obvladovanje disleksije;
 • širjenjem vedenja o pojavu in rešitvah.
 
 

Ciljne skupine:

 • Osebe z disleksijo; otroci, mladi, odrasli
 • Starši/sorodniki
 • Učitelji
 • Ravnatelji šol
 • Strokovni delavci: socialni pedagogi in drugi
 • Delodajalci
 • Kadrovski delavci
 • Svetovalci skupnosti za zaposlovanje