Pogled za osebe
Z DISLEKSIJO

ZNAKI DISLEKSIJE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH

Znaki disleksije v predšolskem obdobju

Znake disleksije in težav, značilnih za disleksijo, starši in vzgojitelji opazijo pri otroku že v predšolskem obdobju:
 
 • ima večje ali manjše težave na področju fonološkega zavedanja (prepoznavanje glasov v besedi, rimanje, iskanje besed za določen glas);
 • slabše izgovarja posamezne glasove in ima skromneje razvite sposobnosti jezikovnega izražanja;
 • pogosto začne govoriti kasneje kot njegovi sovrstniki;
 • težko si zapomni nove besede;
 • v besedah zamenjuje zloge, npr. namesto lokomotiva reče kolomotiva;
 • za črke ne kaže interesa;
 • ima težave s pozornostjo in pri osredotočenju (daje vtis, da ne posluša);
 • je motorično manj spreten, neroden;
 • ima težave z ritmom;
 • težko si zapomni pesmice, izštevanke in rime;
 • ima dobre in slabe dneve.