Pogled za osebe
Z DISLEKSIJO

Ima vaš otrok disleksijo

Dr. Dušana Findeisen
 
Kaj od spodnjega ste morda opazili?
 
 • Otrok bere počasi ali ne mara brati in se hitro utrudi.
 • Če ga silimo k branju, potrebuje veliko odmorov. Včasih mu je tako hudo, da joka.
 • Otrok ne prepozna črk, pomena besed, črke mu plešejo pred očmi, morda “bežijo” s strani, so motne, stran se mu blešči.
 • Izpušča črke, zamenjuje zloge, besede prebere izmaličeno. Kar prebere, razume ohlapno, po svoje.
 • Otrok ima težave pri obnovi zapisanega.
 • Stavke oblikuje težje kot drugi otroci.
 • Navodila razume po svoje, jih ne pomni.
 • Potrebuje veliko primerov in podvprašanj, da razume besedilo.
 • Ima težave z orientacijo v prostoru, na zemljevidu itd. Ne loči, kaj je spodaj, zgoraj itd. Slabo loči levo od desne.
 • Pri pisanju drži roko nenavadno, papir obrača v nenavadno smer.
 • S prepisovanjem ima težave.
 • Raztresen je, včasih ni vztrajen.
 • Pri telovadbi je lahko nenavadno spreten ali pa je, nasprotno, manj spreten kot drugi.
 • Nerad se udeležuje skupinskih iger.
 • Težko si zapomni sosledje plesnih korakov.
 • Težko si zapomni zaporedja, kot so npr. poštevanka in abeceda ter zaporedje praktičnih dejavnosti.
 • Laže se uči z opazovanjem.
 • Pogosto se zasanja.
 • Zazna več barv, vonjav in zvokov kot drugi.
 • Lahko poveže med seboj povsem raznolike stvari v novo zamisel.
 • Je izredno nadarjen na enem področju.


Pomen zgodnjega odkrivanja disleksije

 
Dobro je, če disleksijo pri otrocih odkrijemo in pričnemo obravnavati zgodaj, morda takoj po vstopu otroka v šolo in socialno življenje. Pomembno je, da jo sprejmemo in razumemo, da tako tudi otrok zgodaj razume sebe in sprejme svojo drugačnost, da zna braniti samega sebe.
 
V kolikor ste pri otroku opazili nekatere izmed zgoraj naštetih znakov, predlagamo, da ga testirate za disleksijo.
 

PREBERI ŠE