Pogled za osebe
Z DISLEKSIJO

Katere so prednosti učencev z disleksijo

Avtorica: dr. Dušana Findeisen


Učitelji morajo prepoznati spretnosti učencev z disleksijo in se osredotočiti nanje ter ob tem prilagoditi svoje poučevanje.
 

Učenci z disleksijo imajo lahko eno ali več naslednjih prednosti:

 • Mislijo ustvarjalno. Razmišljajo o dejanskih problemih in iščejo rešitve zanje.
 • So kritični misleci. Sprašujejo se: kaj, zakaj, kako ...
 • Širijo in poglabljajo poglede na posamezno vprašanje.
 • Dobro pomnijo zgodbe.
 • Hkrati lahko mislijo na različne načine.
 • So dobri poznavalci ljudi in njihovih značilnosti, čustev. Lahko so izrazito empatični.
 • Njihovo abstraktno mišljenje je dobro.
 • Zlahka odkrijejo, kaj je v posameznem besedilu najpomembnejše.
 

Učitelji morajo svoje poučevanje prilagoditi učencem z disleksijo

 
 • Učitelji naj se prilagodijo učnemu slogu (vizualni, slušni percepciji in kinestetičnemu učenju učencev).
 • Učitelji naj na začetku učne ure predstavijo njeno strukturo in poglavitna vprašanja, s katerimi se bodo učenci ukvarjali.
 • Na začetku učne ure naj učencem razdelijo fotokopije s predstavitvijo strukture učne ure.
 • Fotokopije naj vsebujejo najpomembnejše podatke. Učitelji naj uporabljajo ustrezne pisave (denimo Arial 12) in velike črke.
 • Število podatkov na strani naj bo omejeno, potrebno je ohraniti prazen prostor, vrstice naj ne vsebujejo več kot 70 znakov.
 • Daljše tematske sklope velja razdeliti na krajše.
 • Učitelji naj se občasno ustavijo in dajo učencem čas za premislek.
 • Učitelji naj ne uporabljajo strokovnih izrazov ali tujk po nepotrebnem .
 • Učencem naj bo dovoljeno snemati učne ure.
 • Učence naj učitelji spodbudijo, da postavljajo vprašanja.
 • Učitelji naj si vnaprej zagotovijo dovoljenje učencev, da jih povabijo h glasnemu branju ali pa zaprosijo vse študente, da hkrati berejo skupaj in naglas.
 • Učenci z disleksijo potrebujejo za branje več časa. Učitelji naj opremijo besedilo s ključnimi besedami.
 • Učitelji naj učencem pomagajo strukturirati proste spise. Pomagajo naj jim določiti etapne cilje, ki jih je moč doseči v krajšem času in povedo naj jim, do kdaj morajo cilje doseči.
 • Učitelji naj učencem pomagajo, da si organizirajo čas.
 • Učitelji naj učencem omogočijo, da pride občasno do pregleda njihovega dela še pred oddajo.
 • Učitelji naj učencem dajo priznanje za trud, ki so ga učenci vložili v pripravo naloge.
 • Učitelji naj učencev ne zasujejo s številnimi popravki.
 • Učitelji naj učence zaprosijo, da jim ti predajo dva izvoda narejene naloge.
 • Učitelji popravijo prvi izvod z vidika vsebine in drugi izvod z vidika oblike.
 • Učenci naj si zapišejo svoje najbolj pogoste napake. Učencem velja omogočiti uporabo črkovalnika itd.
 • Učitelji naj uporabljajo barvni papir pastelnih tonov. Izogibajo naj se črnih črk na belem papirju.
   
 
Če so vaši učenci odrasli, je morda že prišlo do kompenzacije njihovih težav, morda so že odkrili svoje učinkovite učne strategije.
 

PREBERI ŠE