Pogled za osebe
Z DISLEKSIJO

Nikoli sam z disleksijo

Vabimo vas na dvodnevna predavanja, kjer bomo starši, stari starši, učitelji in strokovnjaki odstirali pogled na disleksijo.

Kdaj: petek, 4. 3. 2022 (od 14.00 – 17.00) in sobota, 5. 3. 2023 (9.00 - 12.00)
Kje: preko spleta (po prijavi vam pošljemo link do Zooma)
Za koga: za starše, stare starše, učitelje, pedagoge in vse, ki jih tematika zanima


VSEBINA PROGRAMA

petek, 4. 3. 2022 (od 14.00 do 17.00)


   prof. dr. Ana Krajnc: Kaj je disleksija in spoznavanje posameznih pojavov disleksije (diskalkulija, dispraksija, skotopični sindrom) v posameznih obdobjih razvoja otroka in mladostnika

-    dr. Vesna Radonjić Miholič: Kako zgodaj odkriti disleksijo; Osebna spoznanja in izkušnje s področja disleksije

-    dr. Dušana Findeisen: Kako pomagati otroku in mladostniku z disleksijo pri razvoju zdrave samopodobe (razumevanje potreb in različnosti, prepoznavanje in spodbujanje talentov)


sobota, 5. 3. 2023 (9.00 - 12.00)


-    prof. dr. Ana Krajnc: Kaj je serija, razlika med linearnim in divergentnim učenjem

-    Alenka Knez, S.O.S. šola: Didaktične metode in pripomočki za uspešno učenje matematike za otroke z disleksijo; ITK pripomočki za učenje


Disleksija je dar in prednost 21. stoletja in današnje družbe, ki jo poganjajo kreativnost in inovacije. Osebe z disleksijo skrivajo v sebi neizmerne talente, razvijajo genialne ideje in unikatne rešitve. Osebe z disleksijo lahko postanejo (zelo) uspešne.

Na Inštitutu za disleksijo se prepogosto srečujemo s stiskami staršev in otrok, ki so v linearnem šolskem sistemu nerazumljeni ter učitelji, ki takih otrok ne prepoznajo ali jim ne znajo pomagati. Kljub trdemu delu in bistrosti ali nadpovprečni inteligenci v šoli otroci ne dosegajo pričakovanih rezultatov in ocen, ki bi odražale njihove dejanske dosežke, znanje in trud. Zaradi tega se slabo počutijo, razvijajo slabo samopodobo, v stiski so tudi njihovi starši.
S poznavanjem značilnosti oseb z disleksijo in njihovega načina učenja učencem z disleksijo lahko pomagamo odkrivati inovativne poti učenja. Prepoznamo lahko njihove močne plati, v učnem procesu pa jih usmerimo v njihov razvoj.


Osebe z disleksijo skrivajo v sebi mnoge darove. Pomembno je:
-    da jih pravočasno odkrijemo in na njih gradimo;
-    da se osebe z disleksijo zavejo svoje vrednosti in ne zastanejo ob učnih težavah, temveč jih sprejmejo in da razvijajo svoje talente.
Tako lahko postanejo uspešne in celo zelo uspešne.


NA PREDAVANJIH BOSTE SPOZNALI:


-    kaj je disleksija (dispraksija, diskalkulija, skotopični sindrim), prepoznali značilne težave pri branju, pisanju in razumevanju prebranega;
-    kako otrokom ter mladostnikom z disleksijo pomagati, da bodo pri učenju uspešni;
-    potrebe učencev/otrok z disleksijo, njihove nevrološke posebnosti in specifično krivuljo njihovega učenja;
-    nekatere načine in rešitve, ki zmanjšujejo ali “odpravljajo” težave pri branju in razumevanju prebranega besedila;
-    metode in tehnike ter strategije dela z učencem z disleksijo;
-    načine uspešne integracije učencev z disleksijo v razredno in širšo skupnost;
-    pomagali pri razvoju pozitivne njihove samopodobe;
-    potenciale in talente nadarjenih otrok z disleksijo od vrtca do srednje šole.

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV

Prof. dr. Ana Krajnc, Inštitut za disleksijo
»Če se otrok ne more učiti, kot ga poučujemo, spremenimo način poučevanja, ne otroka!«

Dr. Dušana Findeisen, Inštitut za disleksijo
“Disleksijo dojemam včasih kot težavo, s katero se spoprijemam na svoje načine, najpogosteje pa kot dar, ki me je naredil vedoželjno in izjemno ustvarjalno, morda tudi občutljivejšo. Dar, ki ga moram uporabljati, braniti, negovati, z njim narediti, kar drugi, linearno misleči, morebiti ne zmorejo.”

Dr. Vesna Radonjić Miholič, Inštitut za disleksijo
»Ko mi črke nagajajo, potrebujem mnogo napora, da se z njimi spopadem. Občasne poraze pa sprejemam kot igro. Včasih se moram res nasmejati.«

Alenka Knez, SOS šola
»Matematike se otroci lahko naučijo brez svinčnika in papirja.«


CENA PREDAVANJ

Cena predavanj dva dni, 8 pedagoških ur: 120 €
Cena predavanja en dan, 4 pedagoške ure: 80 €

Cena za zaposlene v VIZ (izključno za prijavo preko kataloga KATIS): 41,96 €

Predavajo odlični slovenski strokovnjaki s področja psihologije, andragogike in pedagogike, ki imajo mnogo izkušenj z delom z osebami z disleksijo in prav vsi tudi osebne izkušnje z disleksijo.

PRIJAVE

Prijave zbiramo na petra@balis.si
(Učitelji se na izobraževanje lahko prijavijo preko kataloga KATIS).


DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: petra@balis.si ali telefonski številki 041 779 653.